Προσφορές

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μοντέλα σκάλας, σε κλίμακα 1/3, σε ΔΡΥΣ και SIPO προσφορά 1000 ευρώ έκαστη.