νέα είδη ξυλείας

173

175a

175b

175c

176

177

178

179

180

181

182

Eλιά

Mουριά

Aγραπιδιά,
Aγριοαχλαδιά

Eλιά

Kελεμπέκι

Kελεμπέκι

Kορομηλιά

Παλίσανδρος

Ελληνική καρυδιά

Κυπαρίσσι